Výstavba stáje pro dojnice v Karli

Výstavba stáje pro dojnice - stavíme novou stáj nad starou stájí...

Letošní meziplodiny a vápnění

Letošní pěkné porosty meziplodin - směs svazenky a pohanky. Účel - ozelenění polí, dodávka organické hmoty, zlepšení struktury půdy, pastva pro včely, vzhled krajiny...

Naše jalovice

Jalovice na pastvě a ve stáji

Stránky