Letošní meziplodiny a vápnění

Popisek: 
Letošní pěkné porosty meziplodin - směs svazenky a pohanky. Účel - ozelenění polí, dodávka organické hmoty, zlepšení struktury půdy, pastva pro včely, vzhled krajiny...