Živočišná produkce prošla v minulosti značnou reorganizací. V roce 2004 proběhla rekonstrukce a modernizace stáje pro dojnice na bezstelivový provoz a stavba rybinové dojírny v Karli. V roce 2007 se podnik rozhodl pro specializaci pouze na chov skotu, v roce následujícím došlo ke zrušení chovu prasat, a to především z důvodu ekonomického a v neposlední řadě i z důvodu zastaralých technologií na stájích, kde chov prasat probíhal. V roce 2008 byla postavena nová stáj pro dojnice s bezstelivovou technologií včetně stavby rybinové dojírny v Trstěnici. V současné době podnik produkuje cca 4 milionů litrů mléka, chová cca 500 dojnic v uzavřeném obratu stáda, celkem družstvo chová cca 1400 ks skotu.

V nedávné minulosti podnik značně investoval do odchoven mladého skotu- v roce 2014 proběhla rekonstrukce stáje v Karli pro jalovice ve věku 3 až 11 měsíců. V roce 2016 družstvo postavilo novou moderní stáj pro odchov jalovic ve věku 11 až 25 měsíců- kapacita 314 kusů. V roce 2018 proběhla investice do nové výkrmny býků - kapacita 330 kusů. V roce 2022 byla zahájena výstavba nové stáje pro dojnice v Karli, včetně robotizovaného dojení. Družstvo provozuje mísírnu krmných směsí, kde využívá vlastních produktů rostlinné produkce. Výroba objemných krmiv je kompletně zajišťována vlastní linkou na sklizeň pícnin a silážní kukuřice, kde základem je samochodná sklízecí řezačka CLAAS Jaguar 950.