Živočišná produkce prošla v minulosti značnou reorganizací. V roce 2004 proběhla rekonstrukce a modernizace stáje pro dojnice na bezstelivový provoz a stavba rybinové dojírny v Karli. V roce 2007 se podnik rozhodl pro specializaci pouze na chov skotu, v roce následujícím došlo ke zrušení chovu prasat, a to především z důvodu ekonomického a v neposlední řadě i z důvodu zastaralých technologií na stájích, kde chov prasat probíhal. V roce 2008 byla postavena nová stáj pro dojnice s bezstelivovou technologií včetně stavby rybinové dojírny v Trstěnici. V současné době podnik produkuje cca 3,5 milionů litrů mléka, chová cca 500 dojnic v uzavřeném obratu stáda, celkem družstvo chová cca 1300 ks skotu.

V současné době podnik investuje do odchoven mladého skotu- v roce 2014 proběhla rekonstrukce stáje v Karli pro jalovice ve věku 3 až 11 měsíců. V roce 2016 družstvo postavilo novou moderní stáj pro odchov jalovic ve věku 11 až 25 měsíců- kapacita 314 kusů. Pro rok 2018 je v plánu investice do nové výkrmny býků- kapacita 350 kusů. Družstvo provozuje mísírnu krmných směsí, kde využívá vlastních produktů rostlinné produkce. Výroba objemných krmiv je kompletně zajišťována vlastní linkou na sklizeň pícnin a silážní kukuřice, kde základem je samochodná sklízecí řezačka CLAAS Jaguar 950.