Letošní meziplodiny a vápnění

Letošní pěkné porosty meziplodin - směs svazenky a pohanky. Účel - ozelenění polí, dodávka organické hmoty, zlepšení struktury půdy, pastva pro včely, vzhled krajiny...

Naše jalovice

Jalovice na pastvě a ve stáji

Sklizeň jetelového semínka

Sklizeň jetelového semínka mlátičkou John Deere T670 HM