V roce 2011 jsme v areálu střediska v Trstěnici vybudovali a zprovoznili bioplynovou stanici. Bioplynová stanice má výkon 1MW, za rok tedy dodá do distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce zhruba 7,5 mil kWh. Toto dodané množství odpovídá průměrné roční spotřeba cca 1500 českých domácností. Základními substráty pro výrobu bioplynu jsou kejda dojnic, kukuřičná siláž a travní senáž. Vzniklý bioplyn je spalován v kogenerační jednotce Jenbacher, která produkuje elektrickou a tepelnou energii. Bioplynová stanice je výborným doplňkem a zároveň koncovkou živočišné výroby.