O nás

Zemědělské družstvo Trstěnice je firma podnikající v zemědělské prvovýrobě. Hospodaří v různých formách a velikostech již od 10. února 1950, jak je zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl DrXXIV, vložka 1092. Družstvo se nachází na východě Čech v okrese Svitavy, na území mezi městy Litomyšl, Svitavy a Polička.

Zemědělské družstvo Trstěnice je stabilním podnikem s dlouholetou tradicí se zaměřením na klasickou rostlinnou produkci a živočišnou produkci specializovanou na chov skotu. V roce 2011 družstvo postavilo a zprovoznilo bioplynovou stanici o celkovém výkonu 1MW. Družstvo dosahuje celkový roční obrat kolem 120 milionů korun. Firma poskytuje práci přibližně 50 zaměstnancům.

Základním výrobním prostředkem je půda, na které družstvo hospodaří na základě svého vlastnictví, případně na základě uzavřených pachtovních smluv s vlastníky. O pozemky je postaráno s maximální péčí a s přispěním statkových hnojiv z živočišné výroby a z bioplynové stanice je soustavně zvyšována půdní úrodnost. Pachtovné se během minulých let dynamicky navýšilo na současnou úroveň 4500 Kč/ha orné půdy a 2500 Kč/ha trvalého travního porostu, plus k tomu úhrada daně z nemovité věci. Družstvo má také trvalý zájem nakupovat pozemky od vlastníků půdy.