Příloha pozvánky na členskou schůzi - návrh změn některých bodů stanov družstva