Přesný secí stroj - povinná publicita

Popisek: 

 Zavádění půdoochranných technologií ZD Trstěnice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem žádosti o dotaci bylo pořízení technologie pro zajištění aplikace půdoochranných opatření s vyšším účinkem, předmětem projektu je nákup přesného secího stroje s přihnojením do nezpracované půdy kategorie A v provedení 12 řádků.

Celkové způsobilé výdaje: 3 573 000 KčDotace EU: 1 429 200 Kč (40 %)

Příspěvek příjemce podpory: 2 143 800 Kč (60 %)

Datum zahájení realizace projektu: 31. 8. 2023Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2024

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Zemědělské družstvo Trstěnice