FVE Karle - Povinná publicita

Popisek: 

Název projektu: FVE Zemědělské družstvo Trstěnice

Číslo projektu:   CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000208

Popis projektu:  Projekt "FVE Zemědělské družstvo Trstěnice" je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 99,45 kWp včetně akumulace o kapacitě 73 kWh sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.